Według oceny organu AACA pojazdy takie są zabytkowe lub „przywrócone do stanu, w jakim sprzedawca mógłby przygotować pojazd do dostawy do klienta”. Do określonych klasycznych pojazdów AACA zalicza się „drobne lub nietypowe samochody krajowe lub zagraniczne, zbudowane głównie w latach 1925-1942 włącznie”.

Auto assistance zakres umowy

Nie ma ustalonej definicji klasycznego samochodu. Wpływ mają jednak dwie kwestie podatkowe, co prowadzi do tego, że niektóre osoby wykorzystują je jako daty graniczne. Wszystkie samochody zbudowane przed 1 stycznia 1977 r. są zwolnione z płacenia rocznego podatku akcyzowego od pojazdów samochodowych. Więcej u Wrccars.
Jest on następnie zapisywany na tarczy licencyjnej umieszczonej na przedniej szybie jako „pojazd zabytkowy” (jeśli samochód wyprodukowany przed tą datą został po raz pierwszy zarejestrowany w 1977 r. lub później, data jego produkcji musiałaby zostać zweryfikowana przez uznany organ, taki jak British Motor Heritage Foundation, w celu uzyskania statusu pojazdu zwolnionego z podatku).

HM Revenue and Customs definiuje klasyczny samochód do celów opodatkowania firm jako samochód starszy niż 15 lat o wartości przekraczającej 15.000 funtów. Dodatkowo, popularne uznanie poprzez wiele klasycznych czasopism motoryzacyjnych odgrywa ważną rolę w tym, czy samochód jest uważany za klasyczny.
Wszystko to jest subiektywne i jest kwestią opinii. Likwidacja amortyzacji jest powodem zakupu klasycznego samochodu; jest to duży koszt posiadania nowoczesnego samochodu. Wybieranie „przyszłych klasyków”, które są obecnie „bangerami”, jest rozrywką dla ludzi w klasycznych samochodach w Wielkiej Brytanii.

wypożyczalnia samochodów nowych

Auto assistance obowiązki ubezpieczyciela

Skuteczna kompletacja i kupno może przynieść kupującemu zysk, a także zapewnić transport. Dobrym przykładem może być nieskazitelnie zadbany, prestiżowy model z wysokimi kosztami eksploatacji, który wpływa na jego wartość, ale nie jest jeszcze na tyle stary, aby można go było uznać za klasyczny.
W latach następujących bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej nastąpiła ogólnoświatowa zmiana trendów stylistycznych. Na przykład firmy Crosley i Kaiser-Frazer z 1946 r. zmieniły tradycyjne, dyskretne traktowanie wymiennych fartuchów. Od tego momentu wszelkiego rodzaju samochody stały się karoseriami kopertowymi w podstawowym planie. Określenie CCCA „samochód zabytkowy” zostało ograniczone do „tradycyjnych funkcjonalnie wzorów z okresu wcześniejszego” (głównie z okresu przedwojennego).

Miały one zwykle zdejmowane błotniki, bagażnik, reflektory i zwykłą pionową obróbkę grilla. W dużym pojeździe, takim jak Duesenberg, Pierce-Arrow, lub w mniejszej formie, MG TC, z tradycyjnymi liniami, może być określeniem typowym dla terminu CCCA. Inny pojazd może być klasycznym przykładem późniejszego okresu, ale nie samochodem z „klasycznego okresu projektowania”, zdaniem CCCA.
Pojazdy te są zazwyczaj starsze, od 15 do 25 lat, ale zazwyczaj nie są akceptowane jako klasyczne według Antique Automobile Club of America. Niemiecki termin młody opisuje starsze pojazdy, które nie stały się jeszcze klasycznymi samochodami „starszego timera”.