Płyn zapobiegający zamarzaniu to dodatek obniżający temperaturę zamarzania cieczy na bazie wody i zwiększający jej temperaturę wrzenia. Mieszanina zapobiegająca zamarzaniu jest używana do osiągnięcia obniżenia temperatury zamarzania w niskich temperaturach, a także do podwyższenia temperatury wrzenia („anty-gotowanie”) w celu zapewnienia wyższej temperatury płynu chłodzącego. Punkty zamarzania i wrzenia są właściwościami kolidującymi roztworu, które zależą od stężenia rozpuszczonej substancji.

  • Ponieważ woda ma dobre właściwości jako chłodziwo, woda plus płyn niezamarzający jest stosowana w silnikach spalinowych i innych zastosowaniach związanych z transferem ciepła, takich jak chłodnice HVAC i słoneczne podgrzewacze wody.
  • Celem środka zapobiegającego zamarzaniu jest zapobieżenie pęknięciu sztywnej obudowy w wyniku rozszerzania się podczas zamarzania wody.

W handlu zarówno dodatek (czysty koncentrat), jak i mieszanina (rozcieńczony roztwór), w zależności od kontekstu, nazywane są płynem zapobiegającym zamarzaniu. Staranny dobór środka zapobiegającego zamarzaniu może umożliwić szeroki zakres temperatur, w których mieszanina pozostaje w fazie ciekłej, co ma decydujące znaczenie dla efektywnego transferu ciepła i prawidłowego funkcjonowania wymienników ciepła.

Chemia samochodowa – sklep JG Jan Grochocki – kosmetyki samochodowe do odmrażania

Sole są często używane do odladzania, ale roztwory soli nie są używane w układach chłodzenia, ponieważ mogą powodować ciężką korozję metali. Zamiast tego niekorozyjne środki zapobiegające zamarzaniu są powszechnie stosowane do krytycznego odladzania, np. skrzydeł samolotów.

Większość silników samochodowych jest chłodzona „wodą” w celu odprowadzenia ciepła odpadowego, chociaż „woda” jest mieszaniną wody i płynu zapobiegającego zamarzaniu, a nie czystą wodą. Termin płyn chłodzący do silników jest szeroko stosowany w przemyśle motoryzacyjnym, który obejmuje jego podstawową funkcję, jaką jest konwekcyjny transfer ciepła w silnikach spalinowych.

Inhibitory korozji stosowane w przemyśle motoryzacyjnym są dodawane w celu ochrony chłodnic samochodowych, które często zawierają szereg metali niekompatybilnych elektrochemicznie (aluminium, żeliwo, miedź, mosiądz, lut, itp. cetera). Dodany jest również smar uszczelniający pompy wodnej. Zalecana jest chemia samochodowa – sklep JG Jan Grochocki.

Chemia samochodowa - skuteczne kosmetyki do auta

Popularne kosmetyki samochodowe do pielęgnacji samochodu w zimie

Płyn zapobiegający zamarzaniu został opracowany w celu przezwyciężenia niedoborów wody jako płynu termotransferowego. W niektórych silnikach korki zamarzające (korki rozszerzające blok silnika) umieszcza się w obszarach bloku silnika, w których płynie płyn chłodzący, w celu ochrony silnika przed uszkodzeniami spowodowanymi zamarzaniem, jeżeli temperatura otoczenia spadnie poniżej temperatury zamarzania mieszanki wody z płynem zapobiegającym zamarzaniu.

Nie należy ich mylić z korkami rdzeniowymi, których celem jest umożliwienie usuwania piasku wykorzystywanego w procesie odlewania bloków silnikowych (korki rdzeniowe będą jednak wypychane, jeśli płyn chłodzący zamarznie, zakładając, że przylegają do kanałów chłodziwa, co nie zawsze ma miejsce).