Wadą systemu SCR, oprócz dodanych z góry kosztów rozwoju (które mogą być zrekompensowane przez zgodność i lepszą wydajność), jest konieczność uzupełnienia reduktora, którego okresowość różni się w zależności od przebytych mil, współczynników obciążenia i wykorzystanych godzin.

System SNCR nie jest tak wydajny przy wyższych obrotach na minutę (obr/min). SCR jest optymalizowany w celu uzyskania wyższej wydajności przy szerszych temperaturach, większej trwałości i spełnienia innych komercyjnych potrzeb.

Elektronika samochodowa: czym jest

Recyrkulacja spalin (EGR) w silnikach wysokoprężnych może być stosowana w celu uzyskania bogatszej mieszanki paliwowo-powietrznej i niższej szczytowej temperatury spalania. Oba efekty zmniejszają emisję NOx, ale mogą mieć negatywny wpływ na wydajność i produkcję cząsteczek sadzy. Bogatsza mieszanka uzyskiwana jest dzięki wypieraniu części powietrza wlotowego, ale nadal jest uboga w porównaniu z silnikami benzynowymi, które zbliżają się do stechiometrycznego ideału. Elektronika samochodowa jest tu też stosowana.

Niższa temperatura szczytowa jest osiągana przez wymiennik ciepła, który usuwa ciepło przed ponownym wlotem silnika i działa ze względu na wyższą niż powietrze wydajność cieplną gazów spalinowych. Przy większej produkcji sadzy EGR jest często połączony z filtrem cząstek stałych (PM) w spalinach.

W silnikach turbodoładowanych EGR potrzebuje kontrolowanej różnicy ciśnień w kolektorze wydechowym i kolektorze dolotowym, którą można osiągnąć dzięki zastosowaniu turbosprężarki o zmiennej geometrii, wyposażonej w wlotowe łopatki kierujące na turbinę w celu zbudowania wstecznego ciśnienia w kolektorze wydechowym kierującego spaliny do kolektora dolotowego. Wymaga również dodatkowych zewnętrznych przewodów rurowych i zaworów, a więc wymaga dodatkowej konserwacji.

Elektronika samochodowa: co daje

John Deere, producent sprzętu rolniczego, wdraża taki połączony projekt SCR-EGR w 9-litrowym silniku wysokoprężnym „in-line 6”, który obejmuje oba typy układów, filtr cząstek stałych i dodatkowe technologie katalizatorów utleniających. Połączony układ składa się z dwóch turbosprężarek, z których pierwsza znajduje się na kolektorze wydechowym, o zmiennej geometrii i zawiera układ EGR, a druga turbosprężarkę o stałej geometrii. Recyrkulowane spaliny i sprężone powietrze z turbosprężarek mają oddzielne chłodnice i powietrze łączy się przed wejściem do kolektora dolotowego, a wszystkie podsystemy są sterowane przez centralną jednostkę sterującą silnika, która optymalizuje minimalizację zanieczyszczeń emitowanych w spalinach.

Inne środki zaradcze

W 2016 roku została opracowana nowa technologia Air Ink, która zbiera cząstki węgla za pomocą urządzenia cylindrycznego „Kaalink”, które jest doposażane w układ wydechowy pojazdu, po przeróbce w celu usunięcia metali ciężkich i substancji rakotwórczych, firma planuje wykorzystać węgiel do produkcji tuszu.

Cząsteczki stałe (DPM), zwane również cząstkami spalin (DEP), to cząstki stałe w spalinach silników wysokoprężnych, które obejmują sadzę i aerozole, takie jak popioły, cząstki ścierne metali, siarczany i krzemiany.