New York City Metraway jest największym na świecie systemem szybkiego tranzytu pod względem długości tras i liczby stacji. Transport kolejowy to taki, w którym pociąg porusza się po zestawie dwóch równoległych stalowych szyn, zwanych kolejowymi lub kolejowymi. Szyny są zakotwiczone prostopadle do wiązań (lub podkładów) drewna, betonu lub stali, w celu zachowania stałej odległości od siebie lub szerokości toru. Szyny i belki prostopadłe umieszczane są na fundamencie wykonanym z betonu lub sprasowanej ziemi i żwiru w podłożu podsypkowym. Alternatywnymi metodami są tory jednoszynowe i maglev.

Firma transportowa Warszawa – A. Jezierski a transport kolejowy

Pociąg składa się z jednego lub więcej pojazdów połączonych, które poruszają się po szynach. Napęd jest powszechnie dostarczany przez lokomotywę, która przewozi serię bezzałogowych samochodów, które mogą przewozić pasażerów lub ładunki. Lokomotywa może być napędzana parą, olejem napędowym lub energią elektryczną dostarczaną przez systemy przytorowe. Alternatywnie, niektóre lub wszystkie samochody mogą być zasilane, znane jako zespół trakcyjny. Pociąg może być również napędzany końmi, kablami, grawitacją, pneumatyką i turbinami gazowymi. Pojazdy szynowe poruszają się po utwardzonych drogach przy znacznie mniejszym tarciu niż opony gumowe, dzięki czemu pociągi są bardziej energooszczędne, choć nie tak wydajne jak statki.firma transportowa Warszawa - A.Jezierski

Pociągi międzymiastowe to połączenia dalekobieżne łączące miasta. Nowoczesna kolej dużych prędkości może jeździć z prędkością do 350 km/h (220 mph), ale wymaga to specjalnie wybudowanego toru. Pociągi regionalne i dojazdy do pracy zasilają miasta z przedmieść i okolic, podczas gdy transport wewnątrzmiejski odbywa się za pomocą wysokowydajnych tramwajów i szybkich przejazdów, często stanowiących kręgosłup miejskiego transportu publicznego. Pociągi towarowe tradycyjnie używane wagony skrzyniowe, wymagające ręcznego załadunku i rozładunku ładunku. Od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku pociągi kontenerowe stały się dominującym rozwiązaniem w transporcie towarów ogólnego przeznaczenia, podczas gdy duże ilości towarów masowych przewożone są specjalnymi pociągami.

Firma transportowa Warszawa – A. Jezierski a transport drogowy

Droga jest możliwą do zidentyfikowania trasą, drogą lub ścieżką pomiędzy dwoma lub więcej miejscami. Drogi są zazwyczaj wygładzone, utwardzone lub w inny sposób przygotowane do łatwego podróżowania; chociaż nie muszą być, a historycznie wiele dróg było po prostu rozpoznawalnymi trasami bez żadnej formalnej budowy ani konserwacji. Na obszarach miejskich drogi mogą przechodzić przez miasto lub wieś i być nazywane ulicami, pełniąc podwójną funkcję jako służebność i trasa przestrzeni miejskiej.

Najpopularniejszym pojazdem drogowym jest samochód – kołowy pojazd pasażerski, który posiada własny silnik. Inni użytkownicy dróg to autobusy, ciężarówki, motocykle, rowery i piesi. W 2010 r. na świecie było 1,015 miliarda samochodów. Transport drogowy oferuje użytkownikom dróg całkowitą swobodę w przemieszczaniu pojazdu z jednego pasa ruchu na drugi oraz z jednego pasa ruchu na drugi, w zależności od potrzeb i wygody. Elastyczność zmian lokalizacji, kierunku, prędkości i czasu podróży nie jest dostępna dla innych rodzajów transportu. Usługę „od drzwi do drzwi” można świadczyć wyłącznie transportem drogowym.