Queensland posiadało specjalną licencję UD, która umożliwia eksploatację ciężkich pojazdów rolniczych lub specjalnie do tego celu skonstruowanych bez licencji MC lub HC. Po dniu 1 stycznia 2014 r. nie będą wydawane żadne nowe licencje tego typu, ale istniejące licencje zachowują ważność. Transportu, Energii i Infrastruktury jest odpowiedzialny za wydawanie prawa jazdy w Australii Południowej.

Psychotesty kto może robić

Osoba, która ukończyła 16 lat, może ubiegać się o Zezwolenie dla Ucznia (powszechnie nazywane Ls) w Australii Południowej. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy musi zdać egzamin teoretyczny w celu uzyskania prawa jazdy. Uczącemu się maszyniście musi zawsze towarzyszyć wykwalifikowany kierowca nadzorujący (który nie posiada ani tymczasowego, ani prawa jazdy na okres próbny). Uczniowie muszą wyświetlać żółte płytki L, nie mogą mieć zawartości alkoholu we krwi większej od zera i nie mogą gromadzić więcej niż cztery punkty postojowe. Uczący się kierowcy mogą poruszać się z maksymalną prędkością 100 km/h, nawet w przypadku, gdy zaksięgowane ograniczenie prędkości jest wyższe. Uczący się kierowcy mogą ciągnąć jedną przyczepę. psychotesty białystok – OSK Filip

Aby otrzymać prawo jazdy na czas oznaczony (zwane również prawem jazdy w okresie próbnym i powszechnie zwane „Ps”), musisz posiadać zezwolenie na naukę przez co najmniej 12 miesięcy, mieć ukończone 17 lat lub równoważną międzypaństwową lub zagraniczną licencję maszynisty i mieć co najmniej 17 lat. Jeżeli posiadałeś pozwolenie na naukę, musisz również posiadać dziennik potwierdzający co najmniej 75-godzinne doświadczenie w prowadzeniu pojazdu (w tym co najmniej 15 godzin jazdy nocnej), który musi być podpisany przez wykwalifikowanego kierowcę nadzorującego.

Wszyscy kandydaci muszą zdać praktyczny egzamin na prawo jazdy lub zostać zdani w kilku punktach przez instruktora nauki jazdy na kursie szkoleniowym opartym na kompetencjach. Następnie maszynista otrzymuje prawo jazdy P1. Główne ograniczenia dla P-platers to ograniczenie maksymalnej prędkości do 100 km/h (nawet w przypadku, gdy zaksięgowane ograniczenie prędkości jest wyższe), wymóg, aby w systemie nie było alkoholu ani narkotyków stron trzecich, a także zakaz zdobywania więcej niż 4 punktów demerit. Muszą one również wyświetlać czerwone tabliczki P (pokazane po lewej).

Prawo jazdy - kurs szkoleniowy

Psychotesty co trzeba umieć

Kierowcy, którzy uzyskają tymczasowe prawo jazdy P1 w dniu 4 września 2010 r. lub później, nie mogą prowadzić pojazdu o dużej mocy, jeżeli nie ukończyli 25 roku życia. Do pojazdów o wysokiej mocy zalicza się pojazdy z silnikami o ośmiu lub więcej cylindrach, pojazdy z silnikami turbodoładowanymi lub doładowanymi (z wyłączeniem pojazdów z silnikiem wysokoprężnym), pojazdy zmodyfikowane w celu zwiększenia mocy silnika oraz nominowane pojazdy o wysokiej mocy. Ograniczenia dotyczące pojazdów o dużej mocy nie mają zastosowania do kierowców powyżej 25 roku życia. Na licencji P2 nie są wyświetlane żadne tablice P.

Kierowca musi posiadać tymczasowe prawo jazdy (połączone P1 i P2) przez co najmniej 3 lata (rok w przypadku P1 i 2 lata w przypadku P2), zanim zostanie w pełni licencjonowanym maszynistą. W pełni licencjonowani kierowcy mają swoje ograniczenia dotyczące alkoholu złagodzone do 0,05 procent stężenia alkoholu we krwi i mogą jeździć z pełną prędkością (która wynosi 110 km/godz. na wielu drogach wiejskich).