Zatrucia tlenkiem węgla i ofiary śmiertelne są często spowodowane wadliwymi otworami wentylacyjnymi i kominami lub przez spalanie węgla drzewnego wewnątrz lub w ciasnej przestrzeni, takiej jak namiot. Przewlekłe zatrucie tlenkiem węgla może być spowodowane nawet źle wyregulowanymi światłami pilota. Syfony są wbudowane we wszystkie domowe instalacje wodociągowe, aby nie dopuścić do przedostania się do wnętrza kanalizacji gazu i siarkowodoru. Odzież emituje czterochloroetylen lub inne płyny do czyszczenia na sucho przez wiele dni po czyszczeniu na sucho.

Regeneracja turbin Katowice w środowisku przemysłowym

Mimo że w wielu krajach stosowanie azbestu jest obecnie zakazane, azbest na szeroką skalę w środowisku przemysłowym i domowym w przeszłości pozostawiał w wielu miejscach potencjalnie bardzo niebezpieczny materiał. Azbestoza jest przewlekłą chorobą zapalną wpływającą na tkankę płuc. Występuje po długotrwałym, silnym narażeniu na działanie azbestu z materiałów zawierających azbest w konstrukcjach. Pacjenci cierpią na ciężką duszność (duszność zadyszka) i są bardziej narażeni na ryzyko wystąpienia kilku różnych rodzajów raka płuc.

Regeneracja turbin - dobre akcesorium urządzenia

Ponieważ w literaturze nietechnicznej nie zawsze kładzie się nacisk na jasne wyjaśnienia, należy zwrócić uwagę na rozróżnienie między kilkoma postaciami istotnych chorób. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) można je zdefiniować jako azbestozę, raka płuc i mezoteliomę otrzewnową (zazwyczaj bardzo rzadką postać raka, o ile jest on bardziej rozpowszechniony i prawie zawsze wiąże się z długotrwałym narażeniem na działanie azbestu).

Regeneracja turbin Katowice a skutki dla zdrowia

Biologiczne źródła zanieczyszczeń powietrza występują również wewnątrz pomieszczeń, jako gazy i cząstki unoszące się w powietrzu. Zwierzęta domowe produkują sierść, ludzie wytwarzają pył z drobnych płatków skóry i rozłożonych włosów, roztocza w pościeli, wykładziny i meble wytwarzają enzymy i odchody kału o wielkości mikrometrów, mieszkańcy emitują metan, pleśń na ścianach i wytwarzają mikotoksyny i przetrwalniki, systemy klimatyzacji mogą inkubować chorobę legionistów i pleśń, a rośliny domowe, gleba i okoliczne ogrody mogą produkować pyłki. Wewnątrz budynków, brak cyrkulacji powietrza pozwala tym unoszącym się w powietrzu zanieczyszczeniom akumulować się więcej, niż miałoby to miejsce w naturze w innym przypadku.

W 2012 r. zanieczyszczenie powietrza spowodowało w Europie średnio 1 rok przedwczesnych zgonów i stanowiło istotny czynnik ryzyka w przypadku wielu chorób związanych z zanieczyszczeniem, w tym infekcji dróg oddechowych, chorób serca, POChP, udaru mózgu i raka płuc. Skutki dla zdrowia spowodowane zanieczyszczeniem powietrza mogą obejmować trudności w oddychaniu, świszczący oddech, kaszel, astmę i pogorszenie istniejących schorzeń układu oddechowego i sercowego. Skutkiem tych działań może być zwiększone zażywanie leków, częstsze wizyty u lekarza lub na oddziale ratunkowym, częstsze przyjmowanie leków do szpitala i przedwczesna śmierć. Zła jakość powietrza ma daleko idące skutki dla zdrowia ludzkiego, ale przede wszystkim wpływa na układ oddechowy i sercowo-naczyniowy.