draby.pl

Łucznictwo sportowe w pigułce

Postawa ciała jest jedną z technicznych podstaw łucznika

Celowanie i strzelanie z łuku wymaga regularnych ćwiczeń i poprawnego wykonywania podstawowych technik. Słaba technika jest widoczna w występowaniu niespójnych strzałów, niecelnych strzałów i zaburzonego balansu cięciwy.

Łucznictwo wymaga skupienia i chęci przezwyciężenia początkowych błędów w procesie nauki. Łucznictwo to sport, który polega na celowaniu strzałą w okrągły cel, przy użyciu łuku. Głównym celem, który liczy najwięcej punktów, jest trafienie w środek tarczy. Przed rozpoczęciem strzelania z łuku ważne jest określenie dominującego oka, którym patrzymy. Osoba z dominującym prawym okiem powinna trzymać łuk lewą ręką, a prawą naciągać cięciwę. Powodem tego jest wyrównanie strzały w łuku z okiem, a tym samym ułatwienie strzelania.Trening i powtarzanie strzelania jest niezbędne do podniesienia poziomu łuczników, ale to nie wystarczy. Powtarzanie błędów nie poprawi jakości technicznej i dlatego tak ważna jest znajomość teoretycznej części sportu.

Postawa ciała jest jedną z technicznych podstaw łucznika.

W początkowych fazach najważniejsze jest opanowanie przez łucznika liniowej i precyzyjnej postawy. Kiedy łucznik przechodzi na wyższe stopnie zaawansowania, ważne jest, aby zdefiniował postawę indywidualnie dostosowaną do jego budowy ciała. Postawa powinna być wygodna i zapewniać dobrą widoczność pod nasadą strzały i na tarczy. Przyjmij postawę z rozstawionymi na szerokość ramion stopami, prostopadle do celu. Trzymaj plecy prosto i obróć głowę w kierunku celu. Twój wzrok powinien znajdować się w linii z wyciągniętym ramieniem trzymającym łuk. Podczas celowania trzymaj głowę w pozycji pionowej i nie obracaj ciała, aby dostosować celownik.

Znaczenie masażów dla sportowców

Rękojeść łuku musi być używana prawidłowo podczas celowania.

Nie należy trzymać smyczka zbyt mocno, ponieważ ograniczy to akompaniament i wpłynie na ruch struny. Umieść uchwyt w zagłębieniu pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym Wywieraj największy nacisk w miejscu wgniecenia i delikatnie zamknij dłoń wokół pozostałej części uchwytu. Trzymaj cięciwę łuku jednym palcem powyżej ustawionej strzały i dwoma palcami poniżej. Ustaw napięcie linki poprzez ściśnięcie uchwytu, aby wyprostować ramię, a następnie przyciągnij je do punktu kotwiczenia. U doświadczonych łuczników ruch ten jest płynny i spójny, natomiast jego zmiana może spowodować zmianę postawy i zmniejszyć celność strzału.

Copyright © All rights reserved.